Wat is een vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar zoekt naar een antwoord op levensvragen als:

Vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levens-beschouwing maar eerder een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen.

 

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw, geconstitueerd 1882

Loge Broedertrouw is een inwijdingsgenootschap van vrijmetselaren die werken aan zichzelf door het beleven van ritualen, zelfstudie, het houden van lezingen met nabesprekingen, en het streven naar broederschap.

De loge komt samen op iedere eerste, tweede en vierde maandagavond van de maand.

De tempelbijeenkomsten worden gehouden in het Vrijmetselaarsgebouw “De Korenaar” aan de Zaadmarkt 97 in Zutphen. De comparities, bijeenkomsten met partners, meester-instructies, voorlichtingsavonden en orangerielezingen worden gehouden in de Orangerie van Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 te Doetinchem . Ook bepaalde open loges worden gehouden in Kasteel De Kelder.

Aanvang comparities 20.00 uur, open loges eveneens 20:00 uur.

Vrijmetselaren zijn mannen op zoek naar diepgang, op welke plaats in de maatschappij zij ook werkzaam zijn.

In onze loge proberen wij ons bewust te blijven van de spirituele dimensie van het bestaan. Wij proberen de inspiratie die daarvan uitgaat uit te stralen in de maatschappij.

Orangerie lezingen

Loge Broedertrouw organiseert regelmatig openbare lezingen met een levensbeschouwelijk thema.

Deze lezingen zijn worden gehouden op maandagavonden om 20.00 uur in de Orangerie van Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem.

De lezingen zijn openbaar, vooraf reserveren is noodzakelijk. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 inclusief welkomstkoffie/thee.

aanmelden orangerielezing loge Broedertrouw

Gasten avonden

Loge Broedertrouw organiseert met regelmaat gasten avonden voor belangstellenden. Deze avonden bieden een kijk binnen de loge en haar activiteiten.

Er is geen toegangsprijs bij deze gastenavonden.

aanmelden informatie bijeenkomst vrijmetselarij

Werkplaats en Logegebouw

Werkplaats in het Logegebouw “De Korenaar” in Zutphen, waar de open loges (bijeenkomsten met rituaal) worden gehouden.

logegebouw-de-korenaar-zutphen

Logegebouw De Korenaar in Zutphen

De Kelder en De Orangerie

In Kasteel “De Kelder” en “De Orangerie” in Doetinchem vinden de comparities, instructie– en voorlichtingsavonden plaats.

kasteel de kelder Doetinchem

Kasteel de Kelder in Doetinchem

de Orangerie Doetinchem

de Orangerie in Doetinchem

button loge broedertrouw op facebook

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw Bibliotheek (alleen leden)

passer en winkelhaak

De passer en winkelhaak