Lid worden

Vrije man van goede naam

Iedere “vrije man van goede naam” kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van onze Vrijmetselaarsloge. Sterker nog, wij vragen niemand om lid te worden.

Initiatief moet uitgaan van uzelf

Het initiatief om lid te worden van de Vrijmetselarij moet uitgaan van uzelf. Lid worden heeft alleen dan blijvende betekenis als de wil om lid te worden voortkomt uit ware interesse in het zoeken naar mogelijke antwoorden op levensvragen. Dat vraagt een open opstelling en een permanente bereidheid om te blijven leren in een inspirerende en verdraagzame omgeving.

Informatie avonden

Regelmatig houdt onze loge avonden voor belangstellenden, waarin wij algemene informatie geven over de Vrijmetselarij. Als u op de hoogte wil worden gehouden wanneer de eerstvolgende avond voor belangstellenden wordt gehouden kunt u een email sturen naar ons secretariaat.

Ook uw partner is op zo’n avond van harte welkom.

Persoonlijk gesprek

De Commissie Voorlichting van onze loge is graag bereid tot een persoonlijk gesprek, waarin uw specifieke vragen aan de orde kunnen komen.

Zorgvuldigheid

De aanmeldingsprocedure is zorgvuldig en tamelijk uitgebreid om een weloverwogen besluit tot lidmaatschap te bevorderen en onnodige wederzijdse teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via:

Email: Voorlichter Loge Broedertrouw

Email: Secretariaat Loge Broedertrouw

Telefoon secretariaat: 0315- 32 94 75

ontdek het mysterie van de Vrijmetselarij

 

Orangerie lezingen

Loge Broedertrouw organiseert regelmatig openbare lezingen met een levensbeschouwelijk thema.

Deze lezingen zijn worden gehouden op maandagavonden om 20.00 uur in de Orangerie van Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem.

De lezingen zijn openbaar, vooraf reserveren is noodzakelijk. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 inclusief welkomstkoffie/thee.

aanmelden orangerielezing loge Broedertrouw

Gasten avonden

Loge Broedertrouw organiseert met regelmaat gasten avonden voor belangstellenden. Deze avonden bieden een kijk binnen de loge en haar activiteiten.

Er is geen toegangsprijs bij deze gastenavonden.

aanmelden informatie bijeenkomst vrijmetselarij

Werkplaats en Logegebouw

Werkplaats in het Logegebouw “De Korenaar” in Zutphen, waar de open loges (bijeenkomsten met rituaal) worden gehouden.

logegebouw-de-korenaar-zutphen

Logegebouw De Korenaar in Zutphen

De Kelder en De Orangerie

In Kasteel “De Kelder” en “De Orangerie” in Doetinchem vinden de comparities, instructie– en voorlichtingsavonden plaats.

kasteel de kelder Doetinchem

Kasteel de Kelder in Doetinchem

de Orangerie Doetinchem

de Orangerie in Doetinchem

button loge broedertrouw op facebook

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw Bibliotheek (alleen leden)

passer en winkelhaak

De passer en winkelhaak