Agenda van Broedertrouw

woensdag 1 november 2023

Bestuursvergadering

De Loge is juridisch een gewone vereniging en is dan ook als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Bedrijven. De Loge kent een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kent ook maçonnieke functionarissen: de redenaar, de eerste en tweede opziener en de gedeputeerd meester. De functionarissen worden merendeels voor twee jaren gekozen. Minimaal twee keer per jaar komt het volledige bestuur bij elkaar. 

Details
woensdag 1 november 2023
19:30 tot 21:30
Broedertrouw
 
Herinnering in je agenda?