Compareren, wat houd dat in?

Eén van de invullingen van een loge avond voor Vrijmetselaars is de zogenaamde "comparitie".

Een broeder levert dan een "bouwstuk" op. Zie het als een lezing of spreekbeurt waarbij de inleider vertelt wat hem boeit of bezig houdt en daar graag met de aanwezigen over van gedachten wil wisselen. Na het einde van het bouwstuk vraagt de "Achtbare Meester" of de inleider wil compareren over zijn opgeleverde werk.

Na akkoord hiervoor door de inleider kunnen dan de aanwezigen hun waardering uitspreken en hun beleving bij het onderwerp delen. Geen discussie, er is geen goed of fout. We leren zo beter te luisteren naar de ander en ons in te leven in zijn beleving van het onderwerp. Zo leer je meer en meer open te staan voor andermans kijk op onderwerpen zonder dat je daar jouw kijk hoeft aan te passen of een ander hoeft te overtuigen. De verschillende beelden kunnen prima naast elkaar bestaan. Zo verbreedt het je horizon en leren we van elkaar. Oh ja, we nemen niet het woord, maar vragen het woord door handopsteken. Ieder komt zo aan bod zonder door elkaar of voor je beurt te spreken. Gewoon respectvol met elkaar omgaan dus.

Door goed te luisteren en vragen te stellen ervaren we doorgaans dat de in eerste instantie opgemerkte verschillen toch uiteindelijk minder groot zijn dan we hadden gedacht.

Tijdens een "Openbare Comparitie" doen we datzelfde waarbij we geïnteresseerden een kans geven een avondje mee te kijken. Daarbij worden dan de verenigingszaken zoals ingekomen stukken, notulen, ledeninfo etc. achterwege gelaten.

Als "niet ingewijde" kun je kennismaken met de leden van de loge en kijken of Vrijmetselarij wellicht iets voor jou is. Kijk op onze agenda voor de openbare gelegenheden als Openbare comparities en Broodje Troffel (klik hier).