Vrijmetselarij in Den-haag

Vrijmetselaarsloge Hiram Abiff in Den Haag

Informatie over Loge Hiram Abiff

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Hiram Abiff

Veel mensen zoeken in de hectische maatschappij een rustpunt. Een plek van waaruit ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Een oase in de sfeer van de prestatiemoraal die in onze samenleving heerst. Een gezelschap zonder gemeenschappelijk geloof maar wel met een gemeenschappelijk streven. Veel mensen merken in de loop van hun leven - de een wat eerder en de ander wat later - dat ze behoefte hebben op hun eigen wijze samen met gelijkgestemden na te denken over de weg die wij als mensen gaan. De Loge Hiram Abiff is zo'n plek. Een dergelijke ervaring kunt u bij ons hebben.Vrijmetselaar word je met geen ander doel dan te bouwen aan je-zelf en zo een beter mens te worden. Wie zich aansluit bij de loge Hiram Abiff ervaart de broederlijkheid, maar beseft ook dat een vrijmetselaar een autonoom mens is die leeft in het besef dat hij zelf een sterke invloed heeft op zijn eigen leven. Er wordt van een lid van de loge verwacht dat hij naar vermogen bijdraagt aan het werk binnen de loge.Je kunt jezelf aanmelden, je hoeft niet geïntroduceerd te worden.Als je je wilt aanmelden dan dat via deze link Je kunt op korte termijn een reactie verwachten. Daarna volgen gesprekken met leden van de Loge. Dat zijn uiteraard tweerichting-gesprekken waarin we meer van elkaar te weten trachten te komen. Als beide partijen verder willen, wordt in alle Nederlandse Loges je naam voorgelezen en volgt er nog een gesprek met een formele commissie. Zijn alle leden van de Loge akkoord, dan volgt de inwijding tot leerling-vrijmetselaar. Er zijn enige maanden gemoeid met deze procedure, maar na je inwijding zul je vast en zeker zeggen: het was de moeite meer dan waard!De Loge Hiram Abiff maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Dat betekent dat van onze loge alleen mannen lid kunnen worden. Wilt u zich aanmelden voor een gemengde loge of van een loge voor uitsluitend vrouwen dan kan dat ook. Volg daarvoor de link.Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d'Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer. In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden. Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges al spoedig door de patriottistische Staten van Holland verboden. Men vond het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.Op Sint-Jansdag, 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Daarna groeide de vrijmetselarij onstuimig. Men had genoeg van de politieke twisten en godsdienstoorlogen. In 1734 kwam vrijmetselaren al bijeen in Den Haag, waar in 1756 onze Orde werd opgericht.Loge Hiram Abiff 2e Sweelinckstraat 131 2517 GW Den Haag