Vrijmetselarij in Hilversum

Vrijmetselaarsloge Opgang in Hilversum

Informatie over Loge Opgang

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Opgang

Ken jij jezelf? Dit is de eerste vraag die je mag stellen als je in de spiegel kijkt. En hoe is dat zelfbeeld? Deze belangrijke vraag is een van de uitgangspunten van de vrijmetselarij. Ken u zelve is de kern van de vrijmetselarij.Vrijmetselaars werken gezamenlijk aan hun zelfontplooiing en bewustwording met behulp van symbolen en rituelen. In de Vrijmetselarij streven de leden naar vriendschap en liefde voor de medemens. Vrijmetselaars zoeken naar dat wat verbindt.De Vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling te komen.Gesprekken met vrienden gaan over bier, vrouwen en voetbal. Een op een gaat een gesprek wat dieper. Wanneer was de laatste keer dat jij een diep gesprek had met iemand? En wat heb je daarvan geleerd?De wereld verandert continu. Om je heen gebeurt van alles. De nieuwste manieren om te communiceren en informatie uit te wisselen worden op de markt geïntroduceerd, dus je hoort, leest en ziet via je eigen scherm de gebeurtenissen in de wereld. Weet jij wat jij kan bijdragen en wat je ervan kan leren? Is het leven meer dan de goednieuwsshow voor internetpunten voor je laatste Instagramfoto, Facebookbericht of LinkedIn-update?Natuurlijk is er meer. Sta er maar eens bij stil. Er is meer, maar wat? Je kan meer, maar hoe? Je wil niet alleen in je carrière groeien maar ook als mens beter worden.Er is een plek waar je jezelf de mogelijkheid geeft om als mens te groeien. Een plek waar respect en vertrouwen als basis dienen om jezelf te ontplooien. Je kunt jezelf beter leren kennen, groeien als persoon en verbinden.Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap. Zij richt zich op ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid zelfstandig denkende persoonlijkheid. Kenmerkend zijn een bewust gekozen levensovertuiging en een daaruit voortvloeiende levenshouding.De Vrijmetselarij is een methode tot geestelijke verdieping en bestaat uit inwijding, gedachtenwisseling en bezinning om te komen tot zelfkennis. Voor het overdragen van gedachten en gevoelens worden rituelen en symbolen gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld bouwsymbolen zoals passer, winkelhaak en schietlood. Dit stamt uit de tijd van de kathedralen-bouwers. De bouwsymboliek staat voor het bouwen aan jezelf.De Vrijmetselarij kent een ontwikkeling van leerling via gezel naar meester, net als in de oude bouwgilden. Een sekte, kerkgenootschap of politieke organisatie is de Vrijmetselarij niet. Wij respecteren ieders godsdienst of levensbeschouwing. Onder vrijmetselaren zijn praktisch alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigdIn principe kan iedereen vrijmetselaar worden, ongeacht zijn afkomst, religie, beroep, rang of stand. In een loge vind je mensen met uiteenlopende achtergronden en beroepen: van ambachtsman tot academicus. Het enige vereiste is interesse in de eigen geestelijke ontwikkeling en de wil en behoefte tot verdieping. Dat kan op vele manieren. De Vrijmetselarij is een van die manieren.Neem contact op via secretaris.loge173@vrijmetselarij.nl