Vrijmetselarij in Paramaribo

Vrijmetselaarsloge De Stanfaste in Paramaribo

Informatie over Loge De Stanfaste

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Stanfaste

De eerste Vrijmetselaars Loge in Nederland, “L ’Union Royale”, werd in 1734 gesticht en vervolgens “De Groot Loge der Zeven Verenigde Nederlanden ” in 1756. Op 2 maart 1770 volgde erkenning van de Nederlandse Grootmacht door de Britse Grootmacht d.m.v. de “ Acte van Vrijverklaring ”.Behaaglijkheid, een aangenaam gevoel naar lichaam en geest, komt het best tot zijn recht in eigen omgeving, klimaat en milieu. Om dit doel te bereiken heeft de mens al in het grijze verleden zich toegelegd op het bouwen. Het bouwen van tempels, kerken, en kathedralen nam in het verleden een bijzonder plaats, of beter gezegd de voornaamste plaats in bij de beoefening van de bouwkunst. Met uiterste inspanning en toewijding werden deze bouwwerken opgetrokken. Bouwen vereist van degenen die zich daarmee bezighouden vakmanschap, betrouwbaarheid, vastberadenheid en zeker ook toewijding bij het werken.Na de 2e wereldoorlog waren er aanzienlijke fluctuaties in de economische bedrijvigheid in Suriname. Na een periode van strikte bezuinigingen volgde een economische bloeiperiode door de bouw van een waterkrachtwerk, aluinaardefabriek en aluminiumsmelter. In de beginjaren ‘60 werd in de kolommen van Loge Concordia met dadendrang gediscussieerd over de behoefte aan een tweede lokale Loge om de lokale Vrijmetselarij nieuw leven in te blazen.Deze dadendrang wierp zijn vruchten af. Na ampele voorbereidingen werd op 21 juni 1964 te Paramaribo de Achtbare Loge  De Stanfaste No. 238 click geconsacreerd. Namens het hoofdbestuur van de Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden1, werd in opdracht van de Grootmeester Prof. Dr. Jan Kok door het hoofdbestuurslid Prof. Dr. Ritsema van Eck in een Open Loge de plechtigheid verricht, en zo konden een 15-tal van energie bruisende broeders van start gaan met de Arbeid. De ontwikkeling verliep voorspoedig en er werd regelmatig aan de tempelpoort geklopt. De toename van het aantal leden, de instructies en de regelmatige voorlichting gingen gepaard met het enthousiasme van alle broeders. Ook van de broeders van Loge Concordia. Alle pessimisme als zou het stichten van een 2e Loge de dood betekenen van Loge Concordia, maakte plaats voor optimisme en broederlijk samenwerken. Het is vanzelfsprekend dat verdere resultaten niet konden uitblijven.Ruim 2 jaren daarna werd de Achtbare Loge “De Gouden Driehoek” geconsacreerd en kort daarop kwam er een Provinciale Grootlogeclick. Ook werd er een begin gemaakt met de Arbeid in andere obediënties, te weten: Het Heilig Koninklijk Gewelf, De Roze Kruis graden en de Schotse Ritus.*Overgenomen uit een bouwstuk van de Z:.W:. Br:. F. Breeveld, medeoprichter van Loge de Stanfaste No. 238.